Bunkermuseum Hanstholm

To foredrag 7. januar kl. 16.30:

Bunkermuseum Hanstholm præsenterer foredragene: ”Den tyske befæstning af Nordjylland og Hitlers krig” v/museumsinspektør Jens Andersen, Bunkermuseum Hanstholm og “Det tyske befæstningsbyggeri i Thy” v/Jørgen Lumbye, Aarhus.

Jens Andersen vil fortælle om den overordnede baggrund for det tyske befæstningsbyggeri nord for Limfjorden og om hvordan byggeriet udviklede sig fra spinkle træbygninger i 1940 til de massive betonbunkere, som besættelsesmagten efterlod sig i 1945.

Jørgen Lumbye vil på grundlag af sit registreringsarbejde tage udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad ligger hvor, hvorfor ligger det dér, hvad man ser i stillingerne i dag?

Både stillingerne i tilknytning til Bunkermuseum Hanstholm og øvrige tilgængelige stillinger i Thy vil blive præsenteret.


7. Januar 2019

Thy i Århus
Sankt Clemens Stræde 9
8000 Århus C