Niels og Sinne

Historien om vestkyst fiskerparret Niels og Sinne har været mange år undervejs, og man finder de første spor af deres slægt så langt tilbage, som 1689, hvor de som de første mennesker, etablerede sig ved “De syv huse i Klitten” på den sandflugtshærgede kyst, i landet mod nordvest. Her udviklede de efterhånden de boformer, bådtyper, redskaber, metoder og hverdagens hjælpemidler, der var en forudsætning for, at de kunne overleve og føre generationerne videre ved det barske og til tider nådesløse vesterhav. Man kan konstatere, at det egentlig er lykkedes til fulde, for i dag finder man på samme sted en driftig fisker, handels- og turistby – Udviklet af Niels og Sinne.

“Det er dette land, der er Niels og Sinnes land, egn og univers, og det er i et sådant univers, at fortællinger opstår, udvikles og overleveres fra generation til generation.

Men hvordan får man visualiseret og udviklet historien om Niels og Sinne? Deres historie har jo i mange tilfælde aldrig været nedskrevet, idet deres historie gennem de mange år har været baseret på “Den fortalte historie”, altså den historie der har været fortalt i de små lave fiskerhytter, i tællelysets og petroleumslampens skær, når stormen rev i tag og vinduer.

Ideen til dette er fostret af Henrik Grønlund, en københavnerdreng, der som otteårig, i 1965, sammen med sine forældre flyttede ud til en gammel købmandsgård, i et driftigt fiskerleje på Niels og Sinnes egn. Selv om Henrik Grønlund er født i København, har han været i stand til at spore sin slægt så langt tilbage, som til 1400-tallet i egnen omkring Ringkøbing, så det med vestkystens aner og historie, har ligesom været en naturlig faktor, der har medfødt en naturlig interresse for de spændende vestkysthistorier.

I Henrik Grønlunds barndom og ungdom, kørte købmanden på denne tid varetur rundt til de små fiskerhjem, et par gange om ugen, hvor de forskellige bestillinger blev skrevet ind i “Kontrabogen”, og varerne blev så leveret dagen efter. Som købmandssøn var han ofte med på disse ture, og når man sad ved det lille køkkenbord, og det hjemmebryggede øl var kommet på bordet, var det ikke kun kolonialvarer det handlede om. Ofte blev der fortalt vestkysthistorier, med større eller mindre sandhedsindhold, men altid spændende historier med vid og bid. Det var her ideen til Niels og Sinnes Univers første gang opstod. Der skulle komme til at gå mange år, inden disse historier blev visualiseret og nedskrevet, men historierne blev ikke glemt, men gemt i hukommelsen, som jo også Niels og Sinnes generationer havde gjort.

Først i 2010 kom den første bog om Niels og Sinne- “En Hawstok Saga” af Henrik Grønlund, illustreret af Vorupør kunstneren Bjørn Søndergaard. Bogen er en del af en serie, og anden bog er godt på vej.

Men der skulle et par omveje til inden det blev til Niels og Sinnes Univers. I 2008 kom den første visualisering og historie om Niels og Sinne i form af det store egnsspil “På Kanten af Havet”, skrevet og instrueret af Henrik Grønlund, og opsat i regi af Vorupør Amatørscene ved Vorupør Skole. Stykket handlede om tiden sidst i 1800-tallet, og de forhold på denne del af vestkysten, der var med til at danne grobund for den senere rivende udvikling i fiskerlejet og byen. I forbindelse med opsætningen af egnsspillet, kom Henrik Grønlund i kontakt med Knud Løkkegaard, der netop var flyttet til byen, og som har stor erfaring med markedsføringsmæssige forhold. Knud Løkkegaard blev markedsansvarlig på opsætningen, og havde stor andel i den efterfølgende succes.

Efter afslutningen af egnsspillet opstod der ligesom et tomrum. For hvad skulle der nu ske? Man stod tilbage med en skatkiste af beretninger, samlet sammen gennem mange år, og det faldt naturligt, at det skulle videreudvikles. Her opstod så endelig ideen til Niels og Sinnes Univers. Henrik Grønlund og Knud Løkkegaard har siden 2008 brugt utallige timer i dette univers, ikke mindst fordi de begge troede, og tror på ideen og dens bæredygtighed- Og det var der ikke mange andre, der på dette tidspunkt gjorde. De to må idag konstatere, at det siden har ændret sig en hel del.

Men hvordan? Her stod man med den gode og ægte historie, som nu løbende nedfældes, og det kunne jo være tilfredsstillende nok i sig selv. Men ideen var også, på basis af fortællingerne, at udvikle relaterede produkter og brugsgenstande, altså produkter med ægte indhold. Dette kom til at ske gennem samarbejdspartnere og kontakter, hvorfra der har været stor opbakning. Henrik Grønlund arbejder med den kreative del, såsom forfatterskab og design, bistået af kunstner Bjørn Søndergaard, og Knud Løkkegaard arbejder med de markedsmæssige tiltag, salgsarbejde mv.

Det første produkt der blev lanceret på basis af “En Hawstok Saga” var “Hawstok Øl”, Sinnes hjemmebryggede øl, som hun lavede i grukedlen i det lille fiskerhjem, et produkt med den helt ægte baggrundshistorie, hvilket også kendetegner de mange efterfølgende produkter. I dag er Niels og Sinnes Univers inde i en rivende udvikling, og der sker hele tiden noget nyt, hvor nye produkter og tiltag lanceres. Der findes nu over 50 forskellige Niels og Sinne produkter og de findes nu i en stor del af landet, hvor markedet hele tiden udvides.


Kontakt info

Niels og Sinne
Gravesensvej 7, Nr. Vorupør
7700 Thisted

+45 40 64 05 01
info@nielsogsinne.dk


Når vi ikke er til Thy i Århus bor vi på

Gravesensvej 7, Nr. Vorupør
7700 Thisted

Niels og Sinne

Gravesensvej 7, Nr. Vorupør
7700 Thisted