Nationalpark Thy

Nationalpark Thy er udnævnt til nationalpark pga. den nordatlantiske klithede, som er noget af Danmarks mest oprindelige, vilde natur. Området er på 244 km2 med en kyststrækning på ca. 55 km fra Agger Tange i syd til Hanstholm i nord. Der bor under 200 mennesker i det store naturområde og med en bestand på ca. 1200 krondyr, findes der altså seks gange så mange krondyr som mennesker!

I Nationalpark Thy blev også den første ulv i mere end 100 år i Danmark fundet. Hvert år yngler ca. 30 tranepar på klitheden. Hugorme, markfirben og odder trives også i det barske landskab. Og her findes sommerfugle, insekter og planter, som er så sjældne, at nogle af dem ikke findes andre steder i Danmark.


Kontakt info

Nationalpark Thy
Kirkevej 9
7760 Hurup

+45 72 54 15 00
thy@danmarksnationalparker.dk
CVR-nr. 32995462


Når vi ikke er til Thy i Århus bor vi på

Kirkevej 9
7760 Hurup

Nationalpark Thy

Kirkevej 9
7760 Hurup